Цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлэг

МУЕА-ын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх Аудитор С.Оюунбилэг MNB телевизийн Цаг үе үзэл бодол нэвтрүүлгээр

ТӨРИЙН АУДИТ

Төрийн аудит

Хөндлөнгийн аудит

25-р суваг Хэлэлцүүлэг 2018 нэвтрүүлэг "Аудитын тогтолцооны тулгамдсан асуудал, шийдэх гарцын талаар..."