УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА


Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газар төр, олон нийтийн ашиг сонирхолыг хамгаалах, шүүхэд төрийг төлөөлөн оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх хамтран ажиллах “Санамж бичиг” аймгийн Прокурорын газартай байгууллаа.