Монгол улсын эдийн засгийн, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Монгол улсын эдийн засгийн, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт6татах