Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга” төслийн хэрэгжилтэд хийх эрсдэлийн аудит


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга” төслийн хэрэгжилтэд хийх эрсдэлийн аудит5татах