ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТЭРГҮҮЛЭХ АУДИТОР АЛБАН ХААГЧИДТАЙ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛЛАА.


МУЕА-т 2019 онд нийлүүлэх бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу аудитор, ажиллагсадтай үр дүнгийн болон хөдөлмөрийн гэрээг 2019.02.14-ний өдөр байгууллаа.