Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчилд тооцсон шийдвэрийн биелэлт


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2018 оны жилийн эцсийн Санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар илэрсэн зөрчилд тооцсон шийдвэрийн биелэлт1татах