ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА.


Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газар МУЕА-ын баталсан төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу "Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагаа түүний үр дүн"-д хийгдэж буй гүйцэтгэлийн аудитын хэлэлцүүлгийг хийж аудитаар илэрсэн зөрчлийг Мэргэжлийн хяналтын газрын удирдлагуудад танилцууллаа. 

"Төрийн болон орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газруудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн"-д хийгдэж буй аудитын гүйцэтгэлийн үе шатны ажилбар үргэлжилж байна.