Нийслэлийн газрын албанаас төрийн байгууллагын хэрэгцээнд олгосон газар олголт хууль тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэхэд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийслэлийн газрын албанаас төрийн байгууллагын хэрэгцээнд олгосон газар олголт хууль тогтоомжийн дагуу явагдсан эсэхэд хийсэн эрсдэлийн аудитын тайлан35татах