Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн25татах
2.Улсын төсвийн хөрөнгөөр 2012 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын хэрэгжилт, үр дүн29татах