ҮАГ-ЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА


Үндэсний аудитын газрын 2019 оны дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нийцлийн аудитын газраас зохион байгуулсан ҮАГ-ын аварга шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн Аврагч спорт хорооны зааланд 2019 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Тэмцээний удирдамжид заасны дагуу газрууд холимог баг гарган нийт 8 баг тэмцээнд бүрэн оролцож дараах байруудад шалгарсан. Үүнд:

I байр – Гүйцэтгэлийн аудитын газар

II байр – Санхүүгийн аудитын газар

III байр – Тамгын газар баг тус тус байр эзэлсэн бөгөөд тэмцээний дүнгээр ГАГ-ын баг тэргүүн байр эзэлж “Шилжин явах цом”-ын эзэн багаар тодорлоо.

Улмаар ГАГ нь тус тэмцээнд 3 жил дараалан түрүүлсэн тул “Шилжин явах цом”-ыг үүрд хадгалуулсан.