ДУНДГОВЬ: 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АЛБАН ШААРДЛАГА


2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТААР ӨГСӨН АЛБАН ШААРДЛАГА

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Өлзийт сумын Цэцэрлэг1татах
2.Өлзийт сумын Цэцэрлэг1татах
3.Сайхан-Овоо сумын Цэцэрлэг1татах
4.Сайхан-Овоо сумын Цэцэрлэг1татах
5.Сайнцагаан сумын 1-р цэцэрлэг1татах
6.Сайнцагаан сумын 2-р цэцэрлэг1татах
7.Сайнцагаан сумын 3-р цэцэрлэг1татах
8.Сайнцагаан сумын 3-р цэцэрлэг1татах
9.Сайнцагаан сумын 4-р цэцэрлэг1татах
10.Сайнцагаан сумын 5-р цэцэрлэг1татах
11.Дундговь- Ус ОНӨААТҮГ1татах
12.Дэлгэрхангай сумын Цэцэрлэг1татах
13.Дэлгэрхангай сумын Цэцэрлэг1татах
14.Дэлгэрцогт сумын Цэцэрлэг1татах
15.Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв1татах
16.Гурвансайхан сумын ЭМТ1татах