Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага


Орон нутгийн төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитаар өгсөн албан шаардлага

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Баянжаргалан сумын Засаг Дарга1татах
2.Луус сумын Засаг дарга1татах
3.Дэлгэрхангай сумын Засаг дарга1татах
4.Эрдэнэдалай сумын ЗДТГ1татах
5.Адаацаг сумын ЗДТГ1татах