Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - "Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын худалдан авах ажиллагааны хэрэгжилт, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Орон нутгийн өмчит ХХК-уудын ХАА-ны хэрэгжилт, үр дүн39татах