Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө"5татах