Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн”-д улсын хэмжээнд нэгдсэн удирдамжаар хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө15татах