"Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөгийн байдал, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол олгож байгаа өнөөлгийн байдал, үр дүн"-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын батлагдсан төлөвлөгөө7татах