“Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлт боллоо


Үндэсний аудитын газраас Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2019 оны А/45 дугаар тушаалаар батлагдсан Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэх аудитын сэдвийн төлөвлөгөөг үндэслэн Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2019 оны 09 дүгээр сарын 11-ний өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам, Эрүүл мэндийн яам, Нийгмийн даатгалын ерөнхий газар, Эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар,  Нийслэл, дүүргүүдийн нийгмийн даатгалын газар, хэлтсийн холбогдох албан тушаалтнууд болон Гүйцэтгэлийн аудитын газар, Нийслэл дэх төрийн аудитын газрын аудитын багийн гишүүд оролцлоо.

Аудитыг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх аудитор С.Оюунбилэг нээж, аудитын зорилт, хамрах хүрээ, багийн бүрэлдэхүүн болон анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгөв.

Аудитыг 2019 оны 09 дугаар сарын 12-ны өдрөөс гүйцэтгэж, аудитын тайланг 2019 оны 12 дугаар сарын 23-ны дотор УИХ, холбогдох байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлэхээр төлөвлөжээ.