“Иргэн хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх" нийцлийн аудитаар холбогдох албан тушаалтанд хүргүүлсэн албан шаардлага


НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Албан шаардлага24татах