ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн гүйцэтгэлийн аудит


Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу "ХААИС-ийн харьяа Дархан-Уул аймаг дахь УГТХүрээлэнгийн 2017, 2018 оны үйл ажиллагаа, үр дүн" сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг хийж холбогдох байгууллага албан тушаалтанд хүргүүллээ.

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.19татах