УЛСЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР САНХҮҮЖИГДСЭН, ДУУСААГҮЙ ОРХИГДСОН БАРИЛГУУДЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН-2018 /ИНФОГРАФИК/