"МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ,  ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ,  ХҮЛЭЭН АВАХ, НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ"-ын ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА


Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 58 дугаар зүйлийн 58.2.5 дахь заалтыг үндэслэн "МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ,  ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ,  ХҮЛЭЭН АВАХ, НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ"-ын төслийг боловсруулан танилцуулж байна.

Дээрх журмын төсөлд Захиргааны ерөнхий хуулийн 62 дугаар зүйлийн 62.4.3, 62.4.4-т заасны дагуу нээлттэй санал авч байна.

Иймд журмын төсөлтэй холбоотой саналаа 2020 оны 05 дугаар сарын 08-ны өдрийн дотор Үндэсний аудитын газарт ирүүлнэ үү.

Холбоо барих :

Утас : 261663

И-мэйл хаяг : Naranchimegts@audit.gov.mn

 

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1."МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БАЙГАА НАМ,  ЭВСЭЛ, НЭР ДЭВШИГЧ СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ГАРГАХ,  СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙХ, ХЯНАХ, ДҮНГ  НИЙТЭД МЭДЭЭЛЭХ, ТАНИЛЦУУЛАХ ЖУРАМ"-ын төсөл28татах