Үр дүнд: 13
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Гүйцэтгэлийн аудитын газраас хэрэгжүүлж буй Газрын тос боловсруулах үйлдьэрийн ТЭЗҮ-д хийх аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
2.БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН ДАРГА, ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН 2019 ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭАудитын төлөвлөгөөБаян-Өлгий аймаг2019
3.Санхүүгийн тайлангийн аудит хийх төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
4.Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар - Гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөөДорноговь аймаг2019
5."ХӨШИГИЙН ХӨНДИЙН ОЛОН УЛСЫН НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДЛЫН ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН" -д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
6.Засгийн газрын өрийн удирдлагын 2016-2018 оны стратегийн баримт бичгийн хэрэгжилт, үр дүнАудитын төлөвлөгөө-2019
7.Экспортод гаргаж буй зарим нэрийн ашигт малтмалын олборлолт, борлуулалт, үнэ, ашиг, алдагдал” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
8.ИРГЭН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД ГАЗАР ОЛГОЛТЫН БАЙДАЛ, ГАЗАР ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ШИЙДВЭР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА НЬ ГАЗРЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НИЙЦСЭН ЭСЭХЭД ХИЙХ АУДИТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨАудитын төлөвлөгөө-2019
9.Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийн аудитын төлөвлөгөөАудитын төлөвлөгөө-2019
10.Монгол банкнаас "Үнэ тогтворжуулах хөтөлбөр"-ийн хүрээнд хэрэгжүүлсэн "Шатахууны жижиглэнгийн худалдааны үнийг тогтворжуулах дэд хөтөлбөр"-ийн үр дүн, өнөөгийн байдалАудитын төлөвлөгөө-2019
11.Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжиж байгаа “нийслэлийн сонгинохайрхан дүүргийн нэгдсэн эмнэлгийн барилга” төслийн хэрэгжилтэд хийх эрсдэлийн аудитАудитын төлөвлөгөө-2019
12.Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын төлөвлөгөө-2019
13.Монгол улсын эдийн засгийн, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын төлөвлөгөө-2019
Үр дүнд: 13