Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
No posts found.
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон төрийн аудитын ...
ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР ГҮЙЦЭТГЭЛ, НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн удирдамжаар гүйцэтгэх “Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт үр дүн” (2012-2018 он), “Төрөөс сургуулийн өмнөх боловсрол ...
ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны дотоод сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийн дагуу аудитор Н.Отгонцэцэг "Аудитын арга хандлага, зорилтот хэрэглэгчид ...
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

УИХ-ын Төсвийн Байнгын хорооны 2019 оны 4 дүгээр тогтоол, Монгол улсын Ерөнхий аудиторын “Аудитын төлөвлөгөө шинэчлэн батлах тухай” 2019 оны ...
ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА Огноо:2019.09.18       Орхон аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Компьютер, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх тухай үнийн ...
ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

ЗАВСРЫН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Нийслэл
НТАГ-аас  нийслэл, дүүрэг дэх цагдаагийн байгууллагын 2018 оны санхүүгийн тайлангийн аудитаар өгсөн зөвлөмж, төлбөрийн акт, албан шаардлагын хэрэгжилт болон аудитаар ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - НИЙЦЛИЙН АУДИТ

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – НИЙЦЛИЙН АУДИТ

Увс аймаг
Увс аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөний дагуу  “Хяргас сумын төсөвт байгууллагуудын 2017-2018 оны санхүүгийн үйл ...