Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
No posts found.
БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ”-ЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг аймгийн Засаг даргын орлогчийн өрөөнд 2019 оны 01 дүгээр 15-ны өдөр зохион байгууллаа. Нээлтэд аймгийн Засаг ...
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ИЙГ ГАРДУУЛЛАА

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР “ИТГЭМЖЛЭЛ”-ИЙГ ГАРДУУЛЛАА

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/156 ...
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019.01.10/

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: САНХҮҮГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ. /2019.01.10/

Орон нутгийн захиргааны байгууллагууд, Боловсрол, Эрүүл мэндийн салбарын байгууллагуудын санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж, санхүүгийн аудитын хуваарийг танилцуулж, аудитын талаар ...
ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА /2019.01.03/

ЗАВХАН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА /2019.01.03/

Завхан аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын аудитын менежер Г.Хашцэцэг, СТА-ын багийн ахлах аудитор Д.Оюунжаргал, аудитор Б.Жалбаа нар өөрийн болон ХАК-иудын ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

Төв аймаг
Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.08-нд 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, нягтлан бодогч нарт онлайнаар, 2019.01.09-нд ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

Аудитын иргэдийн бүлэг 2019 оны анхдугаар хурлаа хийлээ. Хурлаар 2018 оны ажлын тайланг гишүүдэд танилцууллаа. Мөн   үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах саналыг ...
ОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 2019.01.24

ОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 2019.01.24

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба, Шүүхийн ...