Архангай аймаг

Сургалт зохион байгуулав. /2022.11.16/

Сургалт зохион байгуулав. /2022.11.16/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас санхүүгийн тайлангийн аудитаар  тогтоосон төлбөрийн акт, албан шаардлага, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг fas.audit.mn цахим системд шивэхтэй ...
Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.10/

Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.10/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Хувь хүний хөгжил” сэдэвт сургалтыг Архангай аймгийн ...
Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.03/

Мэргэжлийн тасралтгүй сургалт зохион байгуулав. /2022.11.03/

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Хувийн санхүүгийн төлөвлөлт” сэдэвт сургалтыг Архангай аймаг ...
Аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Аудитын төгсгөлийн уулзалтыг зохион байгууллаа.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нэгдсэн төлөвлөгөөт “Халамжийн сангаас хүнс тэжээлийн дэмжлэг туслалцаа олгосон үйлчилгээний хэрэгжилт”-д хийсэн гүйцэтгэлийн ...
“Нөхөн сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хяналаа.

“Нөхөн сонгуульд оролцсон нам, эвсэл, нэр дэвшигчийн сонгуулийн зардлын тайланг хяналаа.

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 57 дугаар зүйлийн 57.1-д “Төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар ...
“Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах” аудитын урьдчилсан үе шатны ажлыг эхлүүллээ.

“Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах” аудитын урьдчилсан үе шатны ажлыг эхлүүллээ.

Архангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газрын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний  дагуу 2022 оны 9 дүгээр сарын 15-16-ны өдрүүдэд  “Орон нутгийн ...
Сургалтанд хамрагдлаа.

Сургалтанд хамрагдлаа.

Монгол Улсын Төрийн албаны зөвлөлөөс НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөртэй хамтран хэрэгжүүлж буй "Монгол Улсад мэргэжлийн иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь" ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ