Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
“Газрын тосны салбарын мэргэжлийн зөвлөх-шинжээч” сонгон шалгаруулах зарлал

“Газрын тосны салбарын мэргэжлийн зөвлөх-шинжээч” сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн 2020-2021 оны ...
”ГАЗРЫН ТОСНЫ ӨРТӨГ НӨХӨХ ЗАРДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ” хуулийн этгээдэд

”ГАЗРЫН ТОСНЫ ӨРТӨГ НӨХӨХ ЗАРДЛЫГ БАТАЛГААЖУУЛАХ АУДИТЫН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ” хуулийн этгээдэд

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2020-2021 ...
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ-ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ЧИГЛЭЛИЙН НАРИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ-ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2020-2021 ...
“ХЯТАД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

“ХЯТАД ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2020-2021 ...
“ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ-ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

“ГАЗРЫН ТОСНЫ САЛБАРЫН МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨХ-ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр олборлолтын үйл ажиллагаа явуулсан “Доншен газрын тос (Монгол)” ХХК-ийн 2020-2021 ...
“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” аудитын тайлан-инфографик

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” аудитын тайлан-инфографик

“Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг” аудитын тайлангаас бэлтгэсэн инфографик мэдээлэл хүргэж байна ...
ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙГ БАТЛАВ

ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН 2023 ОНД ГҮЙЦЭТГЭХ АУДИТЫН СЭДВИЙГ БАТЛАВ

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2022.12.07-ны өдрийн хуралдаанаар “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 онд гүйцэтгэх сэдэв батлах тухай” Байнгын ...
ХБТГ-ын захирал Б.Бундхорол “Төрийн албан хаагч эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр”-ийн ментороор ажиллалаа

ХБТГ-ын захирал Б.Бундхорол “Төрийн албан хаагч эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр”-ийн ментороор ажиллалаа

Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн шугамаар Эмэгтэйчүүд, ...
“Нийслэлийн 2023 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх, зарлагыг бууруулах, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах” аудитыг хуулийн хугацаанд хийж  дүгнэлт, зөвлөмжийг НИТХ-д хүргүүллээ.

“Нийслэлийн 2023 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх, зарлагыг бууруулах, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах” аудитыг хуулийн хугацаанд хийж  дүгнэлт, зөвлөмжийг НИТХ-д хүргүүллээ.

Нийслэл
“Нийслэлийн 2023 оны төсвийн төсөлд орлого нэмэгдүүлэх, зарлагыг бууруулах, санхүүгийн үр ашгийг дээшлүүлэх талаар дүгнэлт гаргах” аудитыг хуулийн хугацаанд хийж  ...
Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компаниудтай 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Хувийн аудитын компаниудтай 2022 оны санхүүгийн тайлангийн аудит хийх гэрээ байгуулав.

Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хувийн аудитын компаниудтай гэрээгээр санхүүгийн тайлангийн аудит хийлгэхээр гэрээ байгууллаа. Төрийн аудитын тухай хуулийн ...
МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

МЭРГЭЖЛИЙН ТАСРАЛТГҮЙ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “2022 оны мэргэжлийн тасралтгүй сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу “Нийцлийн  аудитын заавар аргачлал” сэдвээр 2022 оны ...
"Нээлттэй өдөрлөг" зохион байгууллаа

“Нээлттэй өдөрлөг” зохион байгууллаа

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ой, бүртгэл санхүүгийн ажилтнуудын баярын өдрийг тохиолдуулан санхүүгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг ...
Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Төрийн хяналтын тогтолцоо үүсэж хөгжсөний түүхт 100 жилийн ойн хүрээнд "Төрийн аудитын байгууллагын орон нутаг дахь оролцоо" сэдвээр хэлэлцүүлэг зохион ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ