Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ тогтоох аргачлалын саналыг хүргүүллээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн зардлын дээд хэмжээ тогтоох аргачлалын саналыг хүргүүллээ

Төрийн аудитын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.12 дахь хэсэг, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн ...
Үндэсний аудитын газар Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэв

Үндэсний аудитын газар Чанарын менежментийн тогтолцоо, ISO9001:2015 стандартыг нэвтрүүлэв

Монгол Улсын Үндэсний аудитын газар байгууллагын манлайллыг нэмэгдүүлэх, менежментийн тогтолцооны чанарын удирдлагыг төлөвшүүлэх, харилцагч талуудын харилцааг бүх түвшинд сайжруулж, үйл ...
Худалдан авах ажиллагааны талаар сургалт зохион байгууллаа

Худалдан авах ажиллагааны талаар сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллага Төсвийн тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд санхүүгийн тайлангийн аудит хийж гүйцэтгэхдээ анхаарах ...
“ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тооны зар

“ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тооны зар

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь ...
Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитуудын нээлтийг хийлээ

Нийцлийн болон гүйцэтгэлийн аудитуудын нээлтийг хийлээ

Төрийн аудитын тухай хууль, Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулиудыг үндэслэн Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их ...
Аудитын хуулийн этгээдүүд санхүүгийн аудит гүйцэтгэхдээ анхаарах асуудлаар уулзалт зохион байгуулав

Аудитын хуулийн этгээдүүд санхүүгийн аудит гүйцэтгэхдээ анхаарах асуудлаар уулзалт зохион байгуулав

Төрийн аудитын тухай хуулиар Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудит хийх чиг үүргийг аудитын хуулийн этгээдээр гүйцэтгүүлэх талаар заасан байдаг ...
“Сонсох ажиллагаа болон захиргааны акт” сэдэвт сургалт боллоо

“Сонсох ажиллагаа болон захиргааны акт” сэдэвт сургалт боллоо

Төрийн аудитын байгууллагаас 2023 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын төлөвлөлтийн үе шатны ажлыг хийж байгаатай холбогдуулан цуврал сургалтууд зохион байгуулж байна ...
“Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

“Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль, түүний нэмэлт өөрчлөлт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Төсвийн тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуульд заасан чиг үүргийн хүрээнд Төрийн аудитын байгууллага санхүүгийн тайлангийн аудит хийж гүйцэтгэхдээ Төрийн ...
ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

ЭБАТ-уудын сургалтад хамрагдлаа.

Дорнод аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас зохион байгуулсан "ХАСХОМ гаргах, бүртгэх, хянах, хадгалах" ЭБАТ-уудын сургалтад байгууллагын ЭБАТ хамрагдлаа ...
Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас төрийн болон орон нутгийн өмчит ААТҮГ-уудын 2023 оны санхүүгийн тайланд хийх аудитын нээлтийг хийлээ ...
УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

УУЛЗАЛТ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь санхүүгийн тайлангийн аудитыг хийх урьдчилсан нөхцөлийг бүрдүүлэх, шаардлагатай мэдээллийг цуглуулах зорилгоор “2023-2024 оны ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЛБАН ХААГЧДЫН 2024 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТАЛЛАА.

Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Сарантуяа албан хаагчдын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг 2024 оны 01 сарын ...
ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор Н.Алтантуяа өнгөрсөн жилийн санхүүгийн санхүүгийн тайлангийн аудитын дүн мэдээ болон энэ оны ...
Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

Төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг батлууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний дагуу төрийн аудитын байгууллагын албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж газрын ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Увс аймаг
Шүүхийн сургалт, судалгаа, мэдээллийн хүрээлэнгийн захирал Б.Дөлгөөний зохион байгуулсан “Сонсох ажиллагаа болон захиргааны актын талаарх” сэдэвт хэлэлцүүлэг, сургалтад нийт албан ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Сургалтад хамрагдлаа

Увс аймаг
Төрийн аудитын байгууллагаас 2023-2024 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах ерөнхий чиглэлийг байгууллагын нийт албан хаагчид болон Хувийн аудитын компанийн ...