Говьсүмбэр аймаг

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – 2022 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН, СТАТИСТИК МЭДЭЭГ ХОЛБОГДОХ НЭГЖҮҮДЭД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

         Говьсүмбэр аймаг дахь Төрийн аудитын газар МУЕА-ын 2021 оны А/105 дугаар тушаалаар баталсан “Гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2021 оны 06 дугаар тогтоол, “Аудитын төлөвлөгөө батлах тухай” Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛСЭН АУДИТЫН 4 ТАЙЛАНГ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛСЭН АУДИТЫН 4 ТАЙЛАНГ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦҮҮЛЛЭЭ.

Харилцагч талуудын хамтын ажиллагааны оролцоог хангах зорилтын хүрээнд аймгийн ИТХ-д санхүүгийн тайлангийн аудитын 2 тайлан, Гүйцэтгэлийн аудитын 2 тайланг хүргүүлж, ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙЛЭЭ.

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд аймгийн ИТХ-ын дарга, нарийн бичгийн дарга, хурлын ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ”АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ”АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд аймгийн төвийн улсын болон орон нутгийн төсвийн ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ХАРИЛЦАГЧАА СОНСЪЁ” АЯН

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – “ХАРИЛЦАГЧАА СОНСЪЁ” АЯН

Төрийн хяналтын 100 жилийн ойг угтан зохион байгуулж буй “Харилцагчаа сонсъё” аяны хүрээнд 2022 оны 05 дугаар сарын 23-ны өдөр ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТАРСАН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЛЭЭ.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТАРСАН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ, МЭДЭЭЛЭЛ ӨГЧ, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙЛЭЭ.

Хамтарсан сургалтаар “Санхүүгийн тайлангийн аудитад баримтлах бодлого чиглэл, илэрсэн алдаа, зөрчил, цаашид анхаарах асуудал” сэдвээр мэдээлэл танилцуулга хийж, төсөв, санхүүгийн ...
ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ЗДТГ БОЛОН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС “ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ ТАЛААРХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО.

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АЙМГИЙН ЗДТГ БОЛОН СҮМБЭР СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС “ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА-3” ТӨСӨЛТЭЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН “ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА”-НЫ ТАЛААРХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО.

Аймгийн ЗДТГ болон Сүмбэр сумын ЗДТГ-аас “Тогтвортой амьжиргаа-3” төсөлтэй хамтран “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагаа”-ны талаар сургалт, хэлэлцүүлгийг 2022.05.16-нд ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ