Цаг үеийн мэдээ

ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

ТӨРИЙН АУДИТЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГЫН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

Төрийн аудитын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд санал авч байна. Саналаа law@audit.gov.mn цахим хаягаар ирүүлнэ үү ...
ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Төрийн ...
ҮАГ-ЫН “САГСАН БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

ҮАГ-ЫН “САГСАН БӨМБӨГ”-ИЙН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ ТЭМЦЭЭН БОЛЖ ӨНГӨРЛӨӨ

Үндэсний аудитын газрын 2019 оны дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн аудитын газраас зохион байгуулсан Үндэсний аудитын газар, Нийслэл дэх Төрийн аудитын ...
ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ҮНЭЛГЭЭ АВЛАА

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Төрийн ...
ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨХ АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Үндэсний аудитын газарт хэрэгжиж эхэлж буй “Төрийн аудитын чадавхыг бэхжүүлэх” техник туслалцааны төслийн хүрээнд Олон улсын ...
"ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна.

“ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ”-ын төсөлд санал авч байна.

"ТӨРИЙН АУДИТЫН БАЙГУУЛЛАГААС АЛБАН ШААРДЛАГА ХҮРГҮҮЛЭХ, ТӨЛБӨРИЙН АКТ ТОГТООХОД БАРИМТЛАХ ЖУРАМ"-ын төсөлд санал авч байна. Холбогдох саналыг info@audit.gov.mn хаягаар 2020 ...
МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

...
ҮАГ-ЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ҮАГ-ЫН АВАРГА ШАЛГАРУУЛАХ “ГАР БӨМБӨГ”-ИЙН ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Үндэсний аудитын газрын 2019 оны дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нийцлийн аудитын газраас зохион байгуулсан ҮАГ-ын аварга шалгаруулах “Гар бөмбөг”-ийн тэмцээн Аврагч ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ