Говь-Алтай аймаг

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон төрийн аудитын ...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2019 оны бүтээгдэхүүн, ажил үйлчилгээний төлөвлөгөөг үндэслэн, Төрийн аудитын тухай хуулиар тодорхойлсон төрийн аудитын ...
АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор, Төрийн аудитын тухай ...
НИЙЦЛИЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫГ ХИЙЖ ДУУСГАВ.

НИЙЦЛИЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫГ ХИЙЖ ДУУСГАВ.

Улсын Их хурлын байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний ...
АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Улсын Их Хурлын байнгын хорооны захиалга, ҮАГ-ын нэгдсэн төлөвлөгөө хөтөлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэх ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-АУДИТЫН ИРГЭДИЙН БҮЛГИЙН АНХДУГААР ХУРАЛ БОЛЛОО.

Аудитын иргэдийн бүлэг 2019 оны анхдугаар хурлаа хийлээ. Хурлаар 2018 оны ажлын тайланг гишүүдэд танилцууллаа. Мөн   үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд оруулах саналыг ...
ОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 2019.01.24

ОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: УУЛЗАЛТ, ЯРИЛЦЛАГА ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ. 2019.01.24

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн аудитын гүйцэтгэлийн шатны ажлын хүрээнд аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү төрийн ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ИТГЭМЖЛЭЛ ГАРДУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын  баталсан “Санхүүгийн тайлангийн аудитад итгэл үзүүлэх журам”-ын шаардлагыг хангасан Ус цаг уур орчны шинжилгээний алба, Шүүхийн ...