Говь-Алтай аймаг

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2019.01.10

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2019.01.10

Төрийн аудитын байгууллагаас Санхүүгийн тайланд аудит хийх журмын дагуу төсөвт байгууллагуудын дарга, нягтлан бодогч нарт аудитын ажлын нөхцөлийг танилцуулж уулзалт ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны Санхүүгийн тайлангийн баталгаажуулах аудит хийхтэй холбогдуулан төсвийн мэргэжилтнүүдтэй уулзалт, хэлэлцүүлэг зохион ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ