Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн шаардлагаар Төрийн байгууллагуудын эд хөрөнгийг хувийн зорилгоор ашиглахгүй байх заалтын дагуу тус газрын автомашиныг хаягжууллаа ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

СУМДЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ТАЙЛАН ...
Шинжээч сонгох урилга

Шинжээч сонгох урилга

Шинжээч сонгох урилга ...
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН 2021 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛД ХҮРГҮҮЛЛЭЭ.

Аймгийн ТЕЗ-аас аймгийн ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн Өмнөговь аймгийн 2021 оны нэгдсэн төсвийн төсөлд Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Хуулийн этгээд сонгон шалгаруулах зарлал ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэлээ. Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Дарга, Тэргүүлэх аудиторын баталсан ...
ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР

Санхүүгийн тайлангийн завсрын аудитыг хийж гүйцэтгэж байна. Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2020 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, Дарга, Тэргүүлэх аудиторын ...