banner

 

banners

arhangai

arhangai

bayanulgii

bayanulgii

bayankhongor

bayankhongor

bulgan

bulgan

govialtai

govialtai

govisumber

govisumber

darkhan

darkhan

dornogovi

dornogovi

dornod

dornod

dundgovi

dundgovi

zavkhan

zavkhan

niislel

niislel

orkhon

orkhon

uvurkhangai

uvurkhangai

umnugovi

umnugovi

sukhbaatar

sukhbaatar

selenge

selenge

tuv

tuv

uvs

uvs

khovd

khovd

khuvsgul

khuvsgul

khentii

khentii

Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Нэг ч бичлэг олдсонгүй.
САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

САНАМЖ БИЧИГ БАЙГУУЛЛАА

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Прокурорын тухай хууль, Төрийн аудитын тухай хуулиар хүлээсэн үүрэг чиг үүргийн хүрээнд хуулийн ...
ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ОНХС, УТХО-Н АУДИТУУДЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭН ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАЙЛАН, ШИЙДВЭРИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ АЖИЛЛАЛАА.

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: ОНХС, УТХО-Н АУДИТУУДЫГ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭН ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДАД ТАЙЛАН, ШИЙДВЭРИЙГ ХҮРГҮҮЛЖ АЖИЛЛАЛАА.

Улсын Их хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны ...
БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НЬ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУГАЦААНД ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЭВ.

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР НЬ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН БОЛОН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХУГАЦААНД ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАРТ ХҮРГҮҮЛЭВ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдан ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамжаар "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт", "Орон нутгийн хөгжил ...
“АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ” СЭДВЭЭР ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

“АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТ” СЭДВЭЭР ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дотоод сургалтын төлөвлөгөөний дагуу 2019 оны "Аудитыг баримтжуулах бодлого, арга зүйг боловсронгуй болгож, төлөвшүүлэх ...
СУМДЫН ЗДТГАЗРЫН ДАРГА НАРТ 2018 ОНЫ СТА-ЫН ДҮГНЭЛТ, 1-Р УЛИРАЛД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙВ.

СУМДЫН ЗДТГАЗРЫН ДАРГА НАРТ 2018 ОНЫ СТА-ЫН ДҮГНЭЛТ, 1-Р УЛИРАЛД ХИЙСЭН НИЙЦЛИЙН АУДИТЫН ДҮНГ ТАНИЛЦУУЛЖ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ХИЙВ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Сумдын ЗДТГ-ын дарга нарт 2019.04.12-ны өдөр Төсөв захирагчдын  /ТШЗ, ТТЗ/ 2018 оны санхүүгийн тайлангийн ...
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон хөрш зэргэлдээ Дундговь аймаг дахь Төрийн аудитын газарт нэг өдрийн туршлага солилцох, ...
ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН БАТАЛГААЖУУЛЛАА.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2018 оны А/207 дугаар тушаалын батлагдсан Үндэсний аудитын газрын 2019 оны аудитын төлөвлөгөөг үндэслэн Хэнтий аймаг ...
НИЙЦЛИЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫГ ХИЙЖ ДУУСГАВ.

НИЙЦЛИЙН БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫГ ХИЙЖ ДУУСГАВ.

Улсын Их хурлын байнгын хорооны 2018 оны 1 дүгээр тогтоол, Үндэсний аудитын газар болон байгууллагын 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний ...

Аудио мэдээ

Видео мэдээ

Санал асуулга