Төв аймаг

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУД ХҮРГҮҮЛЭВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН ТАЙЛАНГУУД ХҮРГҮҮЛЭВ.

ҮАГ-ын нэгдсэн удирдамж, төлөвлөгөөгөөр хийгдсэн “Улсын төсвийн 2018 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлан, “Орон нутгийн ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-БҮХ НИЙТИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ХИЙВ

Төв аймгийн Зуунмод хотын Захирагчийн 03 дугаар албан даалгаврын дагуу бүх нийтийн цэвэрлэгээг Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар хийж ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЖ БАЙНА.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – ТАЛАРХАЛ ИЛЭРХИЙЛЖ БАЙНА.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газрын аудитор А.Батлхагва нь өвчний улмаас удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхэд нь сэтгэлийн дэм өгч, ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ӨРГӨН БАРИЛАА.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ТӨВ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧ ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАНГ ӨРГӨН БАРИЛАА.

Төв аймгийн Засаг даргын 2019.04.01-ний өдрийн 01/618 тоот албан бичгээр Төв аймгийн орон нутгийн төсвийн 2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙВ.

Төв аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2019.01.08-нд 27 сумын төсвийн шууд болон төвлөрүүлэн захирагч, нягтлан бодогч нарт онлайнаар, 2019.01.09-нд ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 27 ЖИЛИЙН ОЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОВ

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-ШИНЭ ҮНДСЭН ХУУЛЬ БАТЛАГДСАНЫ 27 ЖИЛИЙН ОЙН ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦОВ

Монгол улсын шинэ Үндсэн хууль батлагдсаны 27 жилийн ойг тохиолдуулан шагай наадгайн морь уралдуулах, бөгцөг няслах, шагай шүүрэх, шагай таах, ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

2018 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд аудит хийх гэж байгаатай холбогдуулан Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтнээр Төрийн болон орон нутгийн ...
ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛНООР ШАЛГАРАВ.

ТӨВ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР-2018 ОНЫ ШИЛДЭГИЙН ШИЛДЭГ ХАМТ ОЛНООР ШАЛГАРАВ.

Аймаг, нийслэл дэх Төрийн аудитын газруудаас 2018 оны ажлаараа тэргүүн байр эзэлсэн тул “2018 оны Шилдэгийн шилдэг хамт олон”-оор шалгарч ...