Category

Үндсэн

Мэндчилгээ

              Түүх домгийн өлгий, хөгжил дэвшлийн түүчээ болсон эх сайхан нутагтаа их баяр цэнгэлийн дээдийг эдэлж, дэнж хотойтол сайхан...

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРЫН АУДИТОРЫН СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022.05.25 Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2 дахь заалт, “Төрийн аудитын байгууллагын болон...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад  “Улсын төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Үндэсний аудитын газар нь дараах аудитуудын хүрээнд шинжээчээр хамтран ажиллах хүсэлтэй хувь хүн /баг/, хуулийн этгээдэд урилга хүргүүлж байна. Та дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй холбоос дээр дарж...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад “Улсын...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад  “Улсын...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээчээр хамтран ажиллах урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний  хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад  “Улсын...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад “Барилгын салбарт мөрдөж буй норм, норматив, стандартад шинжилгээ хийж, өнөөгийн хэрэгцээ...

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН/БАГ/ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

“Улс орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад “Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжсэн дуусаагүй орхигдсон зарим барилга байгууламжийн зураг...

Гүйцэтгэлийн аудитын санхүүгийн шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал – National Consultant – Finance Analyst for performance audit

Та ЭНД дарна уу. MNG/IC/2022/052 – Үндэсний зөвлөх – Гүйцэтгэлийн аудитын санхүүгийн шинжээч Худалдан авах ажиллагааны үйл явц: IC – Хувь гэрээлэгч Байгууллага: НҮБХХ-н Суурин...
1 2 3 11

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ