“ОЮУ ТОЛГОЙ ТӨСӨЛД ОРУУЛСАН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, САНХҮҮЖИЛТИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР НӨЛӨӨ”-НД ХИЙХ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТ БОЛЛОО

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3, 6.6-д заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 04 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/53 дугаар тушаалыг тус тус үндэслэн “Оюу толгой төсөлд оруулсан хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн зарцуулалт, үр нөлөө”-нд гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 2020 оны 10 дугаар сарын 09-ны өдөр хийлээ.

Аудитын нээлтэд Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын орлогч бөгөөд Тэргүүлэх аудитор О.Тэнгис болон аудитын баг, “Оюутолгой” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Армандо Торрес, санхүү эрхэлсэн захирал Пол Муллинс Ерөнхий нягтлан бодогч Р.Бадамханд, хууль, эрх зүйн асуудал хариуцсан захирал Д.Амарбаясгалан, “Эрдэнэс Оюутолгой” ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Ц.Түмэнцогт, санхүү, шинжилгээний албаны дарга Ц.Алтанхуяг, хуулийн албаны дарга Ц.Мөнх-Оюунбаатар, УУХҮЯ-ны ХШҮДАГ-ын дарга Ц.Одхүү, АМГТГ-ын Уул уурхайн үйлдвэрлэл технологийн хэлтсийн дарга Д.Хангай, Уул уурхайн үйлдвэрлэл технологийн хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Цэгц нарын төлөөлөл оролцсон юм.

Уг аудитаар Оюу толгой төслийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, өр төлбөр, төслийн үйл ажиллагаа, хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, Монгол Улсын нийгэм, эдийн засаг, бусад салбарт үзүүлж буй үр нөлөөг хамруулж хийхээр төлөвлөсөн байна.