Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон Чанарын баталгаажуулалтын газрын “аймаг дахь Төрийн аудитын газруудын аудитын түвшинд хийсэн чанарын баталгаажуулалтын тайлан”-тай танилцаж, тайланд тусгагдсан сайн жишээ болон нийтлэг алдаа зөрчлүүдийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүллээ.