“Төрөөс эмийн талаар баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитын хүрээнд мэргэжлийн холбоодтой цахим уулзалтыг зохион байгууллаа

Үндэсний аудитын газар  Европын холбооны итгэлцлийн сангийн санхүүжилтээр Дэлхийн банктай хамтран хэрэгжүүлж буй Монгол улсад засаглалыг бэхжүүлэх төлийн хүрээнд 2021 оны тавдугаар сарын 21-ны өдөр эм судлал, эм зүйн  мэргэжлийн холбоодтой цахим уулзалтыг зохион байгууллаа.

Уулзалтад Монголын эм зүйн байгууллагуудын нэгдсэн “Эм” холбоо, Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль, АШУҮИС, Эм зүйн мэргэжлээр төгсөгчдийн холбоо, Эм судлалын хүрээлэнгийн төлөөлөгч нар оролцлоо. Талууд  эмийн зохистой хэрэглээ, эмийн чанар, хангамж, баталгаажуулалт, батлагдсан эмийн жагсаалт, салбарын хүрээ, үйлдвэрлэл, импорт, хүний ​​нөөцийн чадавх, эрдмийн сургууль, лаборатори, эмчийн бичсэн жор, биологийн идэвхт бүтээгдэхүүн, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, хэт сурталчилгааны талаар санал солилцож, туршлага мэдлэгээ хуваалцсан.

Аудитын үр дүн, чанарыг сайжруулахад иргэдийн оролцоо, мэргэжлийн холбоод, судлаачдын өгсөн санал чухал үүрэгтэй тул аудитын урьдчилсан судалгааны ажлын хүрээнд холбогдох мэргэжлийн холбоод, эрдэмтэн, судлаачдын оролцоог нэмэгдүүлэхэд Төрийн аудитын байгууллага өндөр ач холбогдол өгч бодлого, стратегидаа тусган ажиллаж байгаа. Төрийн аудитын байгууллага “Төрөөс эмийн талаар баримталж байгаа бодлогын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитыг  2021 оны 12 сарын 25-ны дотор хийж гүйцэтгэн, дүгнэлтийг олон нийтэд ил тод мэдээлнэ.