БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР – АУДИТЫН НЭЭЛТ ХИЙЛЭЭ

Аудитыг Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан Төрийн аудитын байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2020 оны 05 дугаар тогтоолоор баталсан Үндэсний аудитын газрын гүйцэтгэх аудитын сэдэв,  Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу “Төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийж аудитын төлөвлөгөө, зорилго, хамрах хүрээг танилцуулав.

Аудитын нээлтэд Баян-Өлгий аймаг дахь Төрийн аудитын газраас ахлах аудитор Х.Манаргүл, аудитор Ж.Назгүл

Шалгагдагч байгууллагуудаас аймгийн Эрүүл мэндийн газрын даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  Н.Сакен,  Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Асель, Мэргэжлийн хяналтын газрын эм био бэлдмэлмийн улсын байцаагч М.Нурбол, Эрүүл мэндийн газрын эмийн зохистой хэрэглээ чанар аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн Т.Ахтолхын, дотоод аудитор  Х.Света, Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтсийн чанар, төлбөр хяналтын мэргэжилтэн А.Асемгүл нар оролцов.