Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ

“Орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны үр ашиг”-т хийх гүйцэтгэлийн аудитын зорилго, хамрах хүрээг танилцуулах аудитын нээлтийг зохион байгууллаа.

Нээлтийн үйл ажиллагаанд урилгаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга Н.Эрдэнэ-Очир,  Нийгмийн бодлогын хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Дэлгэрмаа,  Орон нутгийн өмчийн газрын дарга Ж. Гантулга, мэргэжилтэн Н.Гэрэлмаа, Эрүүл мэндийн газрын мэргэжилтэн Б.Уранбайгаль, Дэрэн сумын Эрдэм шинжилгээ, туршилт үйлчилгээний газрын дарга Д.Мөнхбадрах,  Дундговь-Ус ОНӨААТҮГ-ын нягтлан бодогч Л.Сүрэндолгор нар оролцлоо.

Тус аудиттай холбоотой санал хүсэлт, гомдол, мэдээллийг dundgovi@audit.gov.mn цахим  хаяг, 70593113 утсаар болон АЗДТГ-ын 210 тоот өрөөнд хүлээн авч байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ