Улсын их хурлын тогтоол

д/д Тогтоолын нэр Дугаар Огноо
1 “Аудитын сэдэв батлах тухай” Төсвийн байнгын хорооны 2019 оны 05 дугаар тогтоолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 04 2020.05.12
2 Аудитын сэдэв батлах тухай  05 2020.05.12