Дотоод сургалт зохион байгууллаа

ҮАГ-аас 2022 оныг “Аудитын чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” жил болгон зарласантай холбогдуулж “Хөндлөнгийн аудитын чанарыг сайжруулах нь” сэдвээр Монгол Улсын гавьяат эдийн засагч, Дархан-Уул аймгийн аудитын газрын дарга, ерөнхий аудитороор ажиллаж байсан Н.Бэрцэцэг дотоод сургалтыг зохион байгууллаа.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ