Дорноговь ТАГ – “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын инфографик тайлан

Тус Төрийн аудитын газраас хийсэн “Газрын тухай хуулийн хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын дүнг иргэд, олон нийтэд ойлгомжтой байдлаар инфографик тайлан бэлтгэн танилцуулж байна.

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ