Гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Эрүүл мэндийн даатгал, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо, үр нөлөө” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Аудитын хэлэлцүүлэгт аймгийн Эрүүл мэндийн даатгалын хэлтэс, Эрүүл мэндийн газар, Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв, хувийн эмнэлэг, өрхийн эмнэлгүүдийн удирдлагууд оролцлоо.