Зардлын дээд хэмжээ

Аймаг, Нийслэлийн нэр Аймаг, Нийслэл Сум, дүүрэг
1 Нийслэл Татах Татах
2 Архангай Татах Татах
3 Баян-Өлгий Татах Татах
4 Баянхонгор Татах Татах
5 Булган Татах Татах
6 Говь-Алтай Татах Татах
7 Говь-сүмбэр Татах Татах
8 Дархан-Уул Татах Татах
9 Дорноговь Татах Татах
10 Дорнод Татах Татах
11 Дундговь Татах Татах
12 Завхан Татах Татах
13 Өвөрхангай Татах Татах
14 Өмнөговь Татах Татах
15 Орхон Татах Татах
16 Сүхбаатар Татах Татах
17 Сэлэнгэ Татах Татах
18 Төв Татах Татах
19 Увс Татах Татах
20 Ховд Татах Татах
21 Хөвсгөл Татах Татах
22 Хэнтий Татах Татах