Tag

Баянхонгор аймаг

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ МОНГОЛ АРДЫН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 37.12-Т ЗААСНЫ ДАГУУ ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022...

ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022 ОНЫ НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ АРДЧИЛСАН НАМЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР

БАЯНХОНГОР АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ, СУМ, ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН СОНГУУЛИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН 37.12-Т ЗААСНЫ ДАГУУ ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ХУРЛЫН 2022...

Баянхонгор сумын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор сумын төсвийн шууд захирагч нарын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар  “2021 оны санхүүгийн тайлангийн аудитын дүнгийн талаар” мэдээллийг ахлах аудитор М.Алтантуяа, аудитор Ж.Өсөхбаяр нар хамтран...

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөлтэй хамтран Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны талаар хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.

Тогтвортой амьжиргаа-3 төсөлтэй хамтран “Орон нутгийн хөгжлийн сангийн үйл ажиллагааны туршлага солилцох арга хэмжээ”-ний сургалт, хэлэлцүүлгийг  2022.04.27-2022.04.09-ний өдрүүдэд  Өлзийт, Гурванбулаг сумдад 20 сумыг 2 бүс...

Удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар Баянхонгор аймгийн 2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийв.

Баянхонгор аймгийн төсвийн шууд захирагч нарын удирдах ажилтны мэдээллийн цагаар  “2021 оны санхүүгийн тайлангийн үр дүнгийн талаар” мэдээллийг газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Б.Мөнхбат, аудитын менежер...

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ӨЛЗИЙТ СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН УДИРДЛАГА, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧ НАРЫН АНХААРАЛД

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.8-д “Орон нутгийн Хурлын ээлжит бус, нөхөн, дахин сонгуулиар нам, эвсэл болон...

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийн ажиллагааг зохион байгууллаа.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Улс, Орон нутгийн төсвийн 2021 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүнд хийх гүйцэтгэлийн аудит, Төрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих,...

ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын 2021 оны сургалтын төлөвлөгөөний дагуу дотоод сургалтыг нийт албан хаагчдын дунд Монгол Улсын стандарт Төрийн аудит MNS6817-5:2020 “Гүйцэтгэлийн аудитын...

Баянхонгор аймгийн Орон нутгийн 2022 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргаж аймгийн ИТХ-д хүргүүлэв.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т “Монгол Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын Их Хуралд өргөн мэдүүлсэн Монгол...

Баянхонгор аймгийн 2022 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт өгөх аудитын явцын уулзалтыг зохион байгуулав.

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2 дахь заалтыг үндэслэн Баянхонгор аймгийн Засаг даргаас аймгийн ИТХ-д өргөн мэдүүлсэн 2022 оны төсвийн төсөлд төсвийн орлого...
1 2 3 4 10

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ