“Төрийн аудитын байгууллагаас албан шаардлага хүргүүлэх, төлбөрийн акт тогтооход баримтлах журам”-ын төсөлд санал авч байна


 “Төрийн аудитын байгууллагаас албан шаардлага хүргүүлэх, төлбөрийн акт тогтооход баримтлах журам”-ын төслийг боловсруулан Захиргааны ерөнхий хуульд заасны дагуу санал авч байна.

Та бүхэн журмын төсөлтэй холбогдуулан тодорхой саналыг 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс өмнө 51-263813 утас, байгууллагын info@audit.gov.mn цахим хаяг болон бичгээр ирүүлнэ үү.

 “Төрийн аудитын байгууллагаас албан шаардлага хүргүүлэх, төлбөрийн акт тогтооход баримтлах журам”-ын төслийг ЭНД дарж үзнэ үү.