МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ ГАРЛАА


Үндэсний аудитын газар нь бие даан нэр дэвшигчдээс ирүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.5-д заасны дагуу хянаж холбогдох дүгнэлтүүдийг гаргалаа.

            Нийт 208 иргэнээс ирүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг хүлээн авсан. Үүнээс 7 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө өөрийн хүсэлтээр буцаан авснаар 201 мөрийн хөтөлбөрт аудит хийж 121 иргэний мөрийн хөтөлбөрт хуульд заасны дагуу холбогдох дүгнэлт гарган буцаасан. 

                 Буцаагдсан мөрийн хөтөлбөрийг 5 хоногийн дотор хуульд нийцүүлж дахин Үндэсний аудитын газарт ирүүлэх боломжтой бөгөөд уг хугацаанд 92 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлсэн.

Ингээд нийт 172 иргэний мөрийн хөтөлбөрт холбогдох дүгнэлт гаргаж, тухайн иргэнд мэдэгдсэн бөгөөд үүнээс дүгнэлтээ авсан 158, дүгнэлтээ аваагүй 14 иргэн байна.

            Үндэсний аудитын газар нь Төрийн аудитын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.17. дахь заалт, Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.5-д заасны дагуу ирүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг хянаж хуулийн хугацаанд дүгнэлтээ гарган Сонгуулийн Ерөнхий Хороонд хүргүүллээ.