Үр дүнд: 1943
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
2.Монгол Улсын Эдийн засаг, нийгмийг 2019 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтАудитын тайлан-2020
3.Төв аймгийн мал эмнэлгийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланТөв аймаг2020
4.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайланд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
5.Баянхонгор аймгийн Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2019 оны төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн аудитын тайланАудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
6.2019 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
7.Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар: Аудитын тайланАудитын тайланӨвөрхангай аймаг2020
8.Нийгмийн даатгалын сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, үр дүн /2012-2018 он/-д хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайлан-2020
9.Олон улсын хүүхдийн найрамдал цогцолбор 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
10.Эрдэнэс Монгол ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
11.Багануур ХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
12.Эрдэнэс-Тавантолгой ХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
13.Хилийн 0288 дугаар анги 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
14.Хэрэмт цамхаг УТҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
15.Үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төв ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
16.Дипломат төлөөлөгчийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудит 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
17.Шүүхийн шинжилгээний үндэсний хүрээлэн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
18.Шинжлэх ухааны академийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
19.Гадаадын иргэн харьяатын газрын Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
20.Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
21.Дулаан шарын гол ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
22.Хөдөө аж ахуйн бирж ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
23.Мал эмнэлгийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
24.Монгол Солонгосын Дорнын анагаах ухааны төв 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
25.Шингэн түлш шилжүүлэн ачих байгууламж ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
26.Цагдаагийн ерөнхий газрын "Цагаан шонхор" ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
27.Диспетчерийн үндэсний төв ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
28.Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
29.Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
30.Баруун бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
31.Эрчим хүчний зохицуулах хорооны 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
32.Таван толгой түлш ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
33.Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
34.Биокомбинат УТҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
35.Налайхын дулааны станц ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
36.ИНЕГ-ын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
37.Татварын ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
38.Цагдаагийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
39.Монголросцветмет ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
40.Зээлийн батлан даалтын сангийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
41.Эрдэнэс тавантолгой майнинг ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
42.Эрдэнэс Алт Ресурс ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
43.Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК ХХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
44.Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газрын Хил хамгаалах ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
45.Эрдэнэт- Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
46.Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
47.Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
48.Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем ТӨХК 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
49.Гаалийн ерөнхий газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
50.Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв ТӨҮГ 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
Үр дүнд: 1943