Үр дүнд: 2521
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮНАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
2.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
3.Баянгол сумын төр, төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
4.Аймгийн ИТХ-ын “2019 онд ойгоос бэлтгэх модны дээд хэмжээг батлах тухай”, “2019 онд ахуйн зориулалтаар агнах, барих ан амьтны тоо хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолуудын хэрэгжилт нийцлийн аудитАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
5.Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр нөлөөАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
6.Аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай байгуулсан нийгмийн хариуцлагын гэрээний хэрэгжилт, үр дүнАудитын тайланСэлэнгэ аймаг2020
7.“ЖИЖИГ, ДУНД ҮЙЛДВЭРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ САНГААС ОЛГОСОН ЗЭЭЛИЙН ЗАРЦУУЛАЛТ, ҮР ДҮН“Аудитын тайланБаянхонгор аймаг2020
8.Дорнод аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэргэжлийн боловсролын болон их дээд сургуулиудын үйл ажиллагааны үр дүнд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланДорнод аймаг2020
9.Улсын төсвийн 2019 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашигАудитын тайланГовь-Алтай аймаг2020
10."ТӨРД УЧРУУЛСАН ХОХИРЛЫГ НӨХӨН ТӨЛҮҮЛЭХ, ХЯНАЛТ ТАВИХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТ"-Д ХИЙСЭН ЭРСДЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАНАудитын тайланДорнод аймаг2020
11."Могойн гол" ХК-ийн 2018-2019 оны үйл ажиллагааны үр дүнАудитын тайланХөвсгөл аймаг2020
12.Өлгий сумын 5 дугаар сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
13.Өлгий сумын 1 дүгээр сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
14.Цэнгэл сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
15.ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР: Аймаг, сумын Иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын 2020 оны ээлжит сонгуульд нэг нам, эвсэл болон нэр дэвшигчээс зарцуулах зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо.Аудитын тайланХэнтий аймаг2020
16.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
17.Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
18.Төрийн албаны зөвлөлийн даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
19.Орон нутгийн өмчийн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
20.Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
21.Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
22.Эрчим хүчний сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
23.Дэлүүн сумын Ерөнхий боловсролын 3 дугаар сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
24.Барилга, хот байгуулалтын сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
25.Монгол Улсын Ерөнхий сайдын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
26.Стандарт хэмжилзүйн хэлтсийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
27.Баяннуур сумын 1 дүгээр сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
28.Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
29.Насан туршийн боловсролын төвийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
30.Дэлүүн сумын 2 дугаар сургуулийн 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
31.Улаанхус сумын Засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
32.Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
33.Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
34.Эрүүл мэндийн сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
35.Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
36.Монгол Улсын Шадар сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
37.Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
38.ХЭНТИЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР - АЙМГИЙН “ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН 2019 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН, ҮР АШИГ”-Т ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТ ХИЙЛЭЭ.Аудитын тайланХэнтий аймаг2020
39.Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
40.Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
41.Үндэсний статистикийн хорооны даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
42.Боловсрол, Соёл, Шинжлэх ухаан, Спортын сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
43.Гадаад харилцааны сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
44.Санхүүгийн зохицуулах хорооны даргын эрхлэх асуудлын хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
45.Цагаатгах ажлыг удирдан зохион байгуулах Улсын комиссын даргын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
46.Сонгуулийн ерөнхий хорооны даргын эрхлэх хүрээний 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
47.Баяннуур сумын Засаг даргын тамгын газрын 2019 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайланБаян-Өлгий аймаг2020
48.ХөдХөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын эрхлэх хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
49.Монгол Улсын Ерөнхий прокуороын эрхлэх асуудлын хүрээний байгууллагуудын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
50.Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн даргын 2019 оны санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан, төсвийн гүйцэтгэлд хийсэн санхүүгийн тайлангийн аудитАудитын тайлан-2020
Үр дүнд: 2521