Үр дүнд: 103
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.52. Баянхонгор сумын 11 дүгээр цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
2.57 Баянхонгор аймгийн ЭМГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
3.70-95 Бууцагаан сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
4.71-95 Бууцагаан сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
5.65 Галуут сумын соёлын төвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
6.83 Баянхонгор Үйлдвэржилт хөгжлийн корпорациАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
7.77 Нийгмийн даатгалын хэлтэсАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
8.51 Баянхонгор сумын 2 дугаар цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
9.53 Эрдэнэцогт сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
10.55. Баянхонгор сумын 3 дугаар цэцэрлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
11.58 Баацагаан сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
12.63-98 Бууцагаан сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
13.66-98 Бууцагаан сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
14.79 Хонгор шинэ агро ОНӨААТҮГАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
15.76 Баянхонгор хайрхан фарм ОНӨААТҮГАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
16.61 Бууцагаан сумын ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
17.73 Бөмбөгөр сумын Соёлын төвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
18.68 Баянлиг сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
19.74 Баацагаан сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
20.75 Бөмбөгөр сумын ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
21.85-7 Бөмбөгөр сумын Засаг даргаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
22.86-7 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
23.54 Бууцагаан сумын ЕБСургуульАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
24.59 Баянговь сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
25.60 Баянговь сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
26.69 Баянхонгор сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
27.62 Бууцагаан сум ОНХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
28.64-102 Галуут сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
29.81-7 Бөмбөгөр сумын Засаг даргаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
30.82-7 Бөмбөгөр сумын Засаг даргаАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
31.78 Баянбулаг сумын СХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
32.84 Бууцагаан сумын ТТЗАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
33.56 Бууцагаан сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
34.67-102 Галуут сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
35.72 Баянхонгор Сумын ОНХСанАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
36.37 Баянхонгор аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
37.42-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
38.44-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
39.39 Бөмбөгөр сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
40.41 Баацагаан сум ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
41.40 Хүүхдийн тэмүжин театрАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
42.50 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
43.35 Бөмбөгөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
44.45 Баянбулаг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
45.43-28 Баян-овоо сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
46.48 Түүх угсаатны зүй-байнгалийн музейАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
47.49 Баянхонгор аймгийн ИТХуралАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
48.46 Шинэжинст сумын ЭМТөвАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
49.47 Баянбулаг сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
50.36 Баян-Өндөр сумын ЗДТГазарАлбан шаардлагаБаянхонгор аймаг2020
Үр дүнд: 103