Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Төрийн аудитын байгууллага 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцууллаа

Төрийн аудитын байгууллага 2023 оны үйл ажиллагааны тайлангаа танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Төсвийн байнгын хорооны 2024 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаар Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны ...
Бие даан нэр дэвшигч 8 иргэнийг мөрийн хөтөлбөрийн алдаа зөрчлөө засаж ирүүлэх зөвлөмж өгөв

Бие даан нэр дэвшигч 8 иргэнийг мөрийн хөтөлбөрийн алдаа зөрчлөө засаж ирүүлэх зөвлөмж өгөв

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд оролцох бие даан нэр дэвшигч 77 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө ирүүлснээс 8 иргэний ...
Үндэсний аудитын газрын “АУДИТОР”-ын албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч шалгаруулж авах зар

Үндэсний аудитын газрын “АУДИТОР”-ын албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч шалгаруулж авах зар

Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл-нийцлийн аудитын газрын Аудитор /хүүхэд асрах чөлөөтэй албан хаагчийн оронд түр/ ...
Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2021-2023 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайланг танилцууллаа

Үндэсний олон нийтийн радио, телевизийн 2021-2023 оны үйл ажиллагаанд хийсэн аудитын тайланг танилцууллаа

Монгол Улсын Их Хурлын Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны 2024 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрийн хуралдаанаар Үндэсний аудитын газраас Монголын Үндэсний олон нийтийн ...
Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитад ажиллах шинжээчийг сонгон шалгаруулах хувь хүн/баг/хуулийн этгээдэд

Монгол Улсын 2023 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн аудитад ажиллах шинжээчийг сонгон шалгаруулах хувь хүн/баг/хуулийн этгээдэд

Урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- нд тусгагдсан ...
Сонгуулийн ерөнхий хороонд хандивын тайлангийн дүгнэлт хүргэлээ

Сонгуулийн ерөнхий хороонд хандивын тайлангийн дүгнэлт хүргэлээ

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38 дугаар зүйлийн 38.7-д заасан хугацаанд 30 нам, 11 бие даан нэр дэвшигчээс ...
Үндэсний аудитын газар нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн аудитын дүгнэлтээ Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргэлээ

Үндэсний аудитын газар нам, эвслийн мөрийн хөтөлбөрт хийсэн аудитын дүгнэлтээ Сонгуулийн ерөнхий хороонд хүргэлээ

Үндэсний аудитын газарт нийт 27 нам, 2 эвсэл мөрийн хөтөлбөрөө хянуулан, дүгнэлт гаргуулахаар ирүүлснийг хуулийн хугацаанд үзэж хянан дүгнэлтийг нэгтгэн ...
Үндэсний аудитын газарт бие даан нэр дэвшигч 77 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө хянуулахаар ирүүллээ

Үндэсний аудитын газарт бие даан нэр дэвшигч 77 иргэн мөрийн хөтөлбөрөө хянуулахаар ирүүллээ

Үндэсний аудитын газар 2024 оны 4 дүгээр сарын 22, 23, 24-ний өдрүүдэд Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд ...
ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. /ОНХС/

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ. /ОНХС/

Монгол Улсын Ерөнхий аудитын орлогчийн баталсан Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2023 оны бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр дүн, үр нөлөө сэдэвт гүйцэтгэлийн ...
Дархан-Уул аймагт “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймагт “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” зохион байгуулагдлаа

Төвийн бүсийн аймгууд дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчдад зориулсан “НЭГДСЭН СУРГАЛТ-2024” арга хэмжээ Дархан-Уул аймагт боллоо. Сургалтад Дархан-Уул, Хөвсгөл, ...
Аудитын хурал боллоо

Аудитын хурал боллоо

Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн сэдэвт аудитын хурал боллоо. Ховд аймагт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

УВС АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗАР:

Увс аймаг
Төрийн аудитын байгууллагын 2024 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан дагуу “Улсын төсвийн 2023 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт ...
ММНБИ-ээс зохион байгуулсан "Хангайн бүс-2024" сургалтад хамрагдлаа

ММНБИ-ээс зохион байгуулсан “Хангайн бүс-2024” сургалтад хамрагдлаа

Мэргэжлийн тасралтгүй хөгжил-2024” сэдэвт хангайн бүсийн аймгуудын нягтлан бодогч, санхүүч, эдийн засгийн ажилтны сургалт, зөвлөгөөн 2024 оны 04 дүгээр сарын ...
НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

НИЙСЛЭЛ ДЭХ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС 2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Нийслэл
Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.1, 8 дугаар зүйлийн 8.1, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.4, ...
Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас "Зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө"-ний дагуу аймаг, сумдын Засаг дарга нартай уулзалт зохион байгууллаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газраас “Зорилтын хэрэгжилтийг хангах ажлын төлөвлөгөө”-ний дагуу аймаг, сумдын Засаг дарга нартай уулзалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллагаас 2024 оныг "Аудитын шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангахад харилцагч талуудын оролцоог сайжруулах” жил болгох зорилтыг дэвшүүлсэн. Тус зорилтын хүрээнд ...
Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Үндэсний аудитын газрын аудитын менежерүүд Орхон аймагт томилолтоор ажиллав.

Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитын төлөвлөгөөний дагуу Үндэсний аудитын газрын Аудитын нэгдсэн удирдлага, зохицуулалтын газрын аудитын удирдлагын менежер ...