Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Дэлэгийн Загджав Орон нутгийн сонгуулийн журам, заавар, аргачлалыг шинэчлэн баталлаа

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Дэлэгийн Загджав Орон нутгийн сонгуулийн журам, заавар, аргачлалыг шинэчлэн баталлаа

Төрийн аудитын байгууллага Монгол Улсын Их Хурлын ээлжит сонгууль болон аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн үйл явцад ...
Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандивын дансны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын 2024 оны ээлжит сонгуульд нэр дэвшигчдийн хандивын дансны жагсаалт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 51 дүгээр зүйлийн 51.1. Сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус ...
Үндэсний аудитын газраас 30 намын хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газраас 30 намын хандивын тайланд өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.12, 38.13-т заасны дагуу хандивын тайланд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна. Аудитын дүгнэлтийг ...
Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Үндэсний аудитын газраас улс төрийн 27 нам, 2 эвслийн мөрийн хөтөлбөрт өгсөн аудитын дүгнэлт

Монгол Улсын Их Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 38.13-т заасны дагуу сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр болон түүнд хийсэн аудитын дүгнэлтийг байршуулж байна ...
НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

НАМ, ЭВСЭЛ БОЛОН НЭР ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД

Монгол Улсын Их хурлын сонгуулийн тухай хуульд заасны дагуу сонгуульд оролцож байгаа нам, эвсэл болон нэр дэвшигч тус бүр улсын ...
“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

“Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн геологийн судалгааны ажлын хэрэгжилт, үр дүн” сэдэвт аудитад дүгнэлт гаргах шинжээч, хувь хүн, баг, хуулийн этгээдэд

Үндэсний аудитын газар нь “Төрийн аудитын байгууллагын 2024 онд гүйцэтгэх аудитад шинжээч ажиллуулах ерөнхий төлөвлөгөө”- д тусгагдсан “Улсын төсвийн хөрөнгө ...
“НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

“НИЙСЛЭЛИЙН ТӨСВИЙН 2023 ОНЫ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН”-Д АУДИТ ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭЛЭЭ

Нийслэл
Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрх, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/100 дугаар тушаалаар баталсан ...
УВС АЙМАГ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД:

УВС АЙМАГ ДАХЬ УЛС ТӨРИЙН НАМ, ЭВСЛИЙН АНХААРАЛД:

Увс аймаг
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6, 37.7-д заасны дагуу нам, эвсэл нь ...
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулга

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн санал асуулга

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн аудит хийгдэж байгаатай холбогдуулан иргэд Та бүхэн дараах санал асуулгад идэвхтэй оролцоно уу Санал асуулгад ЭНД ...
АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААГЧ НАРЫН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААГЧ НАРЫН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн  37.7-д заасан “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн ...
Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-аас 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн санал авч байна

Дархан-Уул аймаг дахь ТАГ-аас 2025 онд гүйцэтгэх аудитын сэдвийн санал авч байна

Төрийн аудитын тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.3.4-т заасны дагуу “Төрийн аудитын байгууллагын аудитын сэдэвт санал авах хугацаанд иргэд, олон ...
АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ,  БИЕ ДААГЧ НАРЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2024 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААГЧ НАРЫН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР ХҮЛЭЭН АВАХТАЙ ХОЛБООТОЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “Нам, эвсэл нь орон нутгийн Хурлын ...
САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ БА АУДИТЫН ТӨРЛҮҮДИЙН ПРАКТИК АЧ ХОЛБОГДОЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТ БА АУДИТЫН ТӨРЛҮҮДИЙН ПРАКТИК АЧ ХОЛБОГДОЛ СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэл
Санхүү-нийцлийн аудитын хэлтсээс  2024 оны 6 дугаар сарын 7-ны өдөр “Монгол улсын аудитын тогтолцоо, аудитын төрлүүд, түүний практик ач холбогдол, ...