Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Дээд боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд аудит хийлээ

Дээд боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд аудит хийлээ

Төрийн аудитын байгууллага Дээд боловсрол олгож буй өнөөгийн байдал, үр дүнд аудит хийж, дүгнэлт, зөвлөмж боловсруулан Монгол Улсын Их Хурлын ...
Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн болон Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд аудит хийж эхэллээ

Монгол Улсын 2022 оны хөгжлийн болон Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас “Монгол Улсын Хөгжлийн 2022 оны жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэл, үр дүн” болон “Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны ...
Дорноговь ТАГ - 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь ТАГ – 2023 онд гүйцэтгэх Санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийв

Дорноговь аймаг дахь Төрийн аудитын газраас улс, орон нутгийн төсвийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийн 2022 оны ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна.

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор” (нягтлан бодогчийн ажлыг хавсран гүйцэтгэх)-ын  ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: ...
2024 онд хийх аудитын сэдэвт урьдчилсан санал авч байна.

2024 онд хийх аудитын сэдэвт урьдчилсан санал авч байна.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2021 оны А/104 дүгээр тушаалын 3.2.1. Төрийн аудитын байгууллагын аудит ...
2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

2023 ОНЫ САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНГИЙН АУДИТЫН НЭЭЛТИЙГ ХИЙЛЭЭ.

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас 2023 онд гүйцэтгэх санхүүгийн тайлангийн аудитын нээлтийг хийж Санхүүгийн тайлангийн аудитад гэрээгээр оролцох хоёр ...
Санхүүгийн аудитын FAS системийн талаар дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Санхүүгийн аудитын FAS системийн талаар дотоод сургалт зохион байгуулагдлаа

Дархан-Уул аймаг дахь Төрийн аудитын газрын ахлах аудитор С.Батцэцэг санхүүгийн тайлангийн аудитын Fas системийн өөрчлөлт, аудитын урьдчилсан үйл ажиллагаа, төлөвлөлтийн ...
Дорноговь ТАГ – 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Дорноговь ТАГ – 2022 оны Үйл ажиллагааны тайлан

Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2022 оны А/01 дүгээр тушаалаар баталсан “Чанарын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах” Төрийн аудитын ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ