Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн салбарын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд аудит хийж эхэллээ

Төрөөс шинжлэх ухаан, технологийн салбарын талаар баримталж буй бодлогын хэрэгжилт, үр нөлөөнд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2023 оны А/04 тушаалаар ...
“Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл”-д аудит хийж байна

“Уул уурхайн салбарын төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, гүйцэтгэл”-д аудит хийж байна

Үндэсний аудитын газраас уул уурхайн салбарын 2022 оны төсвийн орлогын төлөвлөлт, бүрдүүлэлт, гүйцэтгэлд аудит хийж эхлээд байна. УИХ-ын Төсвийн байнгын ...
“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-ийн байдалд аудит хийж эхэллээ

“Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж”-ийн байдалд аудит хийж эхэллээ

Үндэсний аудитын газраас “Хөдөө аж ахуйн салбарын зээл, тусламжийн хөрөнгийн ашиглалт, үр өгөөж” сэдэвт гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг 5 дугаар сарын ...
“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг хийв

“Татварын шинэчлэлийн бодлогын хэрэгжилт, түүний үр нөлөө” сэдэвт аудитын нээлтийг хийв

УИХ-ын Төсвийн байнгын хорооны 2022 оны 9 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн аудитын байгууллагын 2023 оны гүйцэтгэх аудитын сэдэв”-ийн дагуу Төрийн ...
“Төрийн аудитын байгууллага, төрийн аудитын үйл ажиллагааны талаарх үндсэн ойлголт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

“Төрийн аудитын байгууллага, төрийн аудитын үйл ажиллагааны талаарх үндсэн ойлголт” сэдэвт сургалт зохион байгууллаа

Төрийн аудитын байгууллага Улсын Их хуралтай харилцах механизмыг улам боловсронгуй болгох, хамтын ажиллагааг илүү үр дүнтэй байлгахад анхаарч үе шаттай ...
ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

ЗӨВЛӨХИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ ХҮСЭЛТЭЙ ХУВЬ ХҮН /БАГ/, ХУУЛИЙН ЭТГЭЭДЭД

Шинжээч сонгон шалгаруулалтад оролцох урилга хүргүүлэх тухай Үндэсний аудитын газар нь ”Монгол Улсын 2022 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлд хийх аудит”-д ...
Төрийн аудитын газраас Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын газраас Аймагт үйл ажиллагаа явуулж буй иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөлтэй уулзалт, хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа.

Төрийн аудитын үйл ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хангах стратеги төлөвлөгөөний дагуу аудитын үйл ажиллагаанд иргэд олон нийтийг оролцоог нэмэгдүүлэх, байгууллагын үйл ...
НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН УЛС ТӨРИЙН НАМ, БИЕ ДААГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ТҮҮНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

НИЙСЛЭЛИЙН БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦСОН УЛС ТӨРИЙН НАМ, БИЕ ДААГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН ТҮҮНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

Нийслэл
БАЯНГОЛ, СҮХБААТАР ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОЖ БУЙ НАМУУДЫН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨР БОЛОН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ ...
БАЯНЗҮРХ, ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ИТХ-ЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

БАЯНЗҮРХ, ТОСОНЦЭНГЭЛ СУМЫН ИТХ-ЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЭЛ, БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИГЧИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

Хөвсгөл аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай 37 дугаар зүйлийн 37.12-т заасны ...
ИХТАМИР СУМЫН ИТХ-ЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

ИХТАМИР СУМЫН ИТХ-ЫН НӨХӨН СОНГУУЛЬД ОРОЛЦОХ НАМ, ЭВСЛИЙН ХАНДИВЫН ТАЙЛАН, СОНГУУЛИЙН МӨРИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН ДҮГНЭЛТ

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай 37 дугаар зүйлийн 37.12-т заасны ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- “Аудитор”-ын ажлын байрны зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газар- “Аудитор”-ын ажлын байрны зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газарт “Аудитор”-ын 2 ажлын байранд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: Эдийн засагч, Санхүү, нягтлан ...