Үндэсний аудитын мэдээ үзэх
Аймгуудын мэдээ үзэх
ХБТГ-ын захирал Б.Бундхорол “Төрийн албан хаагч эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр”-ийн ментороор ажиллалаа

ХБТГ-ын захирал Б.Бундхорол “Төрийн албан хаагч эмэгтэйчүүдийн манлайллын хөтөлбөр”-ийн ментороор ажиллалаа

Төрийн албаны зөвлөл, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад мэргэжлийн, иргэн төвтэй төрийн албыг төлөвшүүлэх нь” төслийн шугамаар Эмэгтэйчүүд, ...
Үндэсний аудитын газрын “СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн  албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зарлал

Үндэсний аудитын газрын “СУРГАЛТ ХАРИУЦСАН ШИНЖЭЭЧ”-ийн албан тушаалын сул орон тоог нөхөх зарлал

Төрийн аудитын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26.1 дэх хэсэг, Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь ...
“АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

“АУДИТЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ШИНЖЭЭЧ” сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2019-2020 онд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, ...
“ОРЧУУЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

“ОРЧУУЛАГЧИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2019-2020 онд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, ...
“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

“БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2019-2020 онд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, ...
“ГАЗРЫН ТОСНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

“ГАЗРЫН ТОСНЫ ИНЖЕНЕРИЙН ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ” үзүүлэх шинжээч сонгон шалгаруулах зарлал

Үндэсний аудитын газар нь “Газрын тосны салбарт бүтээгдэхүүн хуваах гэрээгээр 2019-2020 онд хайгуулын үйл ажиллагаа явуулсан гэрээлэгчийн нийт хөрөнгө оруулалт, ...
УИХ-ын Хянан шалгах түр хорооны шинжээчээр Б.Хишигтогтох, Б.Мөнх-Орших нарыг томилов

УИХ-ын Хянан шалгах түр хорооны шинжээчээр Б.Хишигтогтох, Б.Мөнх-Орших нарыг томилов

Монгол Улсын Хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн хэрэгжилт, үр дүн, зээл олголт, эргэн төлөлтийн явц, байдлыг шалгах үүрэг бүхий Улсын ...
Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Дархан-Уул аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд санал, дүгнэлт өглөө

Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэх эрхийн хүрээнд аймгийн 2023 оны төсвийн төсөлд аудит хийж, санал, ...
Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Аудитор” /эрх зүйч/-ын  сул орон тоонд материал ирүүлэх зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Аудитор” /эрх зүйч/-ын сул орон тоонд материал ирүүлэх зар

Баянхонгор аймаг дахь Төрийн аудитын газрын “Аудитор” /эрх зүйч/-ын  сул орон тоонд материал ирүүлэхийг урьж байна. Тавигдах шаардлага: Эрх зүйч ...
ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

ДОРНОД АЙМГИЙН 2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ТӨСӨЛД ӨГСӨН ДҮГНЭЛТ

Дорнод аймаг дахь Төрийн аудитын газраас Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Дорнод аймгийн ...
ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

ТӨСӨВ ЗАХИРАГЧ, САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН АЖИЛТНУУДАД МЭДЭЭЛЭЛ ХИЙВ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Аймгийн ЗДТГ-ын Санхүү, төрийн сангийн хэлтэсээс зохион байгуулсан сургалтын үеэр аймаг сумдын засаг ...
Орон нутгийн  2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудит хийлээ.

Орон нутгийн 2023 оны төсвийн төсөлд дүгнэлт гаргах аудит хийлээ.

Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар Төрийн аудитын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.3.2, Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн ...
Ховд аймаг дахь ТАГ сумдад ажиллаа.

Ховд аймаг дахь ТАГ сумдад ажиллаа.

Ховд аймаг дахь ТАГ нь “Орон нутгийн 2023 оны жилийн төсвийн төсөлд төсвийн орлого нэмэгдүүлэх, зарлагыг бууруулах, төсвийн санхүүжилтийн үр ...
Аймгийн ИТХ-н Зөвлөлийн хурлаар гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын тайланг хэлэлцүүллээ.

Аймгийн ИТХ-н Зөвлөлийн хурлаар гүйцэтгэл, нийцлийн аудитын тайланг хэлэлцүүллээ.

Аймгийн ИТХ-ын Зөвлөлийн хурлаар “ОНХС-гийн бүрдүүлэлт, зарцуулалт, үр нөлөө, үр дүн”, “Төрийн болон орон нутгийн өмчит, өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн ...
ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ДАХИН ЗАРЛАЖ БАЙНА

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТӨРИЙН АУДИТЫН ГАЗРААС ГЭРЭЭГЭЭР АЖИЛЛАХ АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ДАХИН ЗАРЛАЖ БАЙНА

Говь-Алтай аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь Төсвийн тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.9.1, 8.9.8 дахь заалт, Төрийн аудитын тухай ...

Аудитын тайлан

Аудио мэдээ

Видео мэдээ