ҮНДЭСНИЙ АУДИТЫН ГАЗАР ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, АРХИВ, АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГЭЭР “МАШ САЙН” ГЭСЭН ҮНЭЛГЭЭГ АВЛАА

2019-12-03

Үндэсний аудитын газар нь Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 150 дугаар тогтоолын дагуу улсын хэмжээнд зохион байгуулагдаж буй “Төрийн байгууллагын ажлын зохион байгуулалт, архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын үзлэг”-т хамрагдаж, амжилттай дүгнэгдлээ.

АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

2019-11-20

АТГ- Гомдол мэдээлэл хүлээн авах утас /видео шторк/

ҮАГ-ын “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн болж өнгөрлөө

2019-11-20

Үндэсний аудитын газрын 2019 оны дотоод ажлын төлөвлөгөөний дагуу Санхүүгийн аудитын газраас зохион байгуулсан Үндэсний аудитын газар, Нийслэл дэх Төрийн аудитын газрын ажилтан албан хаагчдын дунд зохион байгуулагдсан “Сагсан бөмбөг”-ийн аварга шалгаруулах тэмцээн Гадаадын иргэн харьяатын газрын спорт зааланд 2019 оны 11 дүгээр сарын 16-ны өдөр амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Төрийн аудитын байгууллагын хараат бус байдал МУ-ын Үндсэн хуульд тусгагдлаа

2019-11-15

Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл таван сарын турш тасралтгүй хэлэлцэгдсэний дүнд  2019 оны арван нэгдүгээр сарын 14-ны өдөр Улсын Их Хурлын 63 гишүүний саналаар батлагдлаа. Үндсэн хуулийн хорин тавдугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 7 дахь заалтад “Төрийн санхүү, төсвийн хяналтыг хараат бусаар хэрэгжүүлэх байгууллагын бүрэн эрх, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтооно” хэмээн тусгагджээ.

“Төрийн аудитын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийн нээлт боллоо

2019-11-12

Монгол улсын Үндэсний аудитын газарт Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр “Төрийн аудитын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх” төслийг эхлүүлэх семинар, хэлэлцүүлэг 2019 оны 11-р сарын 11-ны өдөр зохион байгуулагдлаа. Уг хэлэлцүүлэгт аймаг нийслэлийн Төрийн аудитын газрын тэргүүлэх аудиторууд болон ҮАГ, хараат бус аудитын компаниудын төлөөлөл оролцож байгаа юм. Хэлэлцүүлгийг Монгол улсын ерөнхий аудиторын орлогч С.Бүрэнбат нээсэн бөгөөд тэрээр “2019-2021 оны хооронд 3 жилийн хугацаанд хэрэгжих энэ төсөл Төрийн аудитын байгууллагын хувьд ҮАГ-ын институц бүтэц зохион байгуулалтыг олон улсын жишигт нийцүүлх, Аудит болон санхүүгийн удирдлагын цахим мастер төлөвлөгөө боловсруулж турших, аудиторуудын чадавхыг тогтвортой хөгжүүлэх институцийн зохион байгуулалтыг бүрдүүлж, үйл ажиллагааг эхлүүлэх гэсэн  3 чухал зорилтыг хэрэгжүүлж тодорхой үр дүнд хүрэхээр төлөвлөсөн” гэдгийг онцолж байсан юм.

Үндэсний аудитын газарт Олон улсын зөвлөх ажиллаж байна

2019-11-08

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Үндэсний аудитын газарт хэрэгжиж эхэлж буй “Төрийн аудитын чадавхыг бэхжүүлэх” техник туслалцааны төслийн хүрээнд Олон улсын зөвлөх АНУ-ын Мэргэшсэн нягтлан бодогч, хууль эрхзүйн доктор Жаретт Декер 2019 оны 11 дүгээр сарын 4-өөс 15-ны өдрүүдэд Үндэсний аудитын газарт ажиллаж байна.