Өмнөговь аймаг

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

“Төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, төсвийн төлөвлөлтийн зарим асуудал” зөвлөгөөний хүрээнд төсөвт байгууллагын нягтлан бодох бүртгэл, УСНББОУС, төсвийн үр ашигтай ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймгийн төсвийн захирагч, санхүүгийн ажилтнуудын хамрагдсан зөвлөгөөнд Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын дарга, тэргүүлэх аудитор Ц.Өсөхбаяр 2023 онд ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албанаас зохион байгуулсан 15 сумын ИТХ-ын дарга нарийн бичгийн цугларалтын үеэр Өмнөговь аймаг дахь ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын хамт олон “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бүх нийтээр мод тарих аянд нэгдэж 100 ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Монгол Улсын Ерөнхий аудитор Д.Занданбат болон Үндэсний аудитын газрын Гүйцэтгэл Нийцлийн аудитын газрын Аудитын менежер Х.Баярмаа нарын төлөөлөл Өмнөговь аймагт ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

“Улс, орон нутгийн төсвийн 2022 оны хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлт хийлээ. Монгол Улсын Ерөнхий ...
Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газар

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын албан хаагчид 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг Дарга, тэргүүлэх аудитортой байгууллаа ...
АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

АУДИТЫН ХУУЛИЙН ЭТГЭЭД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАРЛАЛ

Өмнөговь аймаг дахь Төрийн аудитын газрын захиалгаар төсөвт байгууллага, орон нутгийн өмчит болон өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн 2022 оны 12 ...